Požadavky na elektro

LEDVIEW o rozměru 6x4m potřebuje pro svůj zdárný provoz dodržet tyto parametry:

V místě instalace k dispozici zásuvka 400V/32A jištěno minimálně 32A jističem bez proudového chrániče. Na okruh LED obrazovky nesmí být připojené jakékoli další zařízení. Musí být provedena kontrola všech tří fází!


Comments